Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Tôi - Viễn tùy lưu thuỷ hươngTên khai sinh: Võ Thị Thu Phương, sinh năm 1968, tại Sài Gòn. Tốt nghiệp đại học Nông Lâm - Thủ Đức. Tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Nha Khoa - Tây Berlin. Hiện làm việc tại Berlin, ngành kỹ thuật nha khoa CAD-CAM.

Cộng tác với:
 
AMVC http://amvc.free.fr/
Da Màu http://damau.org/
Diễn Đàn Paris http://diendan.org/
Litviet https://litviet.wordpress.com/
Văn Chương Việt http://www.vanchuongviet.org/
Văn Việt http://vanviet.info/
Tiền Vệ http://www.tienve.org/
Thư Quán Bản Thảo


Liên lạc:
thuphuong@gmx.netKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét