Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Thông báo xóa bàiCuốn tiểu thuyết thriller đầu tay của tôi đang trong giai đoạn hoàn tất. Cố gắng hết sức để tháng 7 ra mắt cư dân mạng. Tạm thời tôi xóa 3 chương đầu đã đăng trên blog.

Bờ Bên Kia gồm 18 chương mang tên:

Chương 1 Bóng tối ban mai
Chương 2 Phần mộng
Chương 3 Ngôi sao cô đơn
Chương 4 Phần sâu
Chương 5 Người tình Thượng Hải
Chương 6 Phần độc
Chương 7 Ánh mắt tử thi
Chương 8 Phần diệt
Chương 9 Cảnh sát liên bang
Chương 10 Phần tận
Chương 11 Đòn chân sát thủ
Chương 12 Phần cùng
Chương 13 Dặm đường truy sát
Chương 14 Phần hư
Chương 15 Hỏa lực miền Đông
Chương 16 Phần không
Chương 17 Sự thật vô nghĩa
Chương 18 Phần kết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét