Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thông báo

Ngày mai, thứ ba 07.06.2016, tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực từ 8 giờ đến 20 giờ.
Từ 8 giờ đến 18 giờ tại:
Fräszentrum CAD/CAM Thomas Paul
Dillenburger Straße 53
D - 14199 Berlin
Sau đó thì về nhà. 

Vì lý do đảm bảo hợp đồng với khách hàng, tôi phải thông báo tình hình sức khỏe với giám đốc công ty và bạn đồng nghiệp trong công ty, đồng thời giải thích lý do tuyệt thực. Lẽ ra, mình làm mình biết, lương tâm mình biết, không cần nhiều lời.
Buổi tối tôi sẽ gửi lên mạng thông tin chấm dứt tuyệt thực.

Thắp lửa cùng Trần Huỳnh Duy Thức.

Lưu Thủy Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét